Hãy cho biết vị trí của vương triều hồi giáo Đê – li và vương triều Mô – gôn trong lịch sử Ấn Độ?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Hãy cho biết vị trí của vương triều hồi giáo Đê – li và vương triều Mô – gôn trong lịch sử Ấn Độ?

Bài làm:

Vương triều hồi giáo Đê – li:

  • Trong 300 năm tồn tại và phát triển, vương triều hồi giáo Đê- li đã truyền bá, áp đặt đạo Hồi vào những cư dân theo Phật giáo và Hin – đu giáo.
  • Một yếu tố văn hóa mới – văn hóa Hồi giáo – cũng được du nhập vào Ấn Độ, vốn đã có nền văn hóa phong phú và đa dạng.
  • Ở Ấn Độ có sự giao lưu giữa hai nền văn hóa đó là nền văn hóa truyền thống Ấn Độ Hin – đu và Hồi giáo A – rập. Từ đó bắt đầu có sự giao lưu văn hóa Đông – Tây.
  • Điều không kém phần quan trọng nữa là thời vương triều hồi giáo Đê – li cũng là thời mà đạo hồi được truyền bá đến một số nước trong khu vực Đông Nam Á.

Vương triều Mô – gôn:

  • Vương triều Mô – gôn là thời kì cuối cùng của chế độ phong kiến Ấn Độ nhưng không phải suy yếu và tan rã.
  • Các ông vua đều ra sức củng cố theo hướng Ấn Độ hóa và xây dựng đất nước, đưa Ấn Độ tiến lên một bước phát triển mới, nhất là dưới thời A – cơ – ba.
  • Những chính sách của A – cơ – ba làm cho xã hội Ấn Độ ổn định, kinh tế phát triển, văn hóa có nhiều thành tựu mới, đất nước thịnh vượng.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021