Hãy nêu tình hình nước Nga cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX?

 • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 202 – sgk lịch sử 10

Hãy nêu tình hình nước Nga cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX?

Bài làm:

Tình hình nước Nga cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX:

 • Chính trị:
  • Duy trì nguyên vẹn chế độ phong kiến quân chủ chuyên chế
  • Nga hoàng bóp nghẹt mọi tư tưởng tự do dân chủ
 • Kinh tế:
  • Nga hoàng kìm hãm sản xuất
  • Công thương nghiệp phát triển, các công ty độc quyền ra đời
 • Xã hội:
  • Đời sống nhân dân lao động hết sức cơ cưc
  • Giai cấp vô sản Nga chịu ba tầng áp bức bóc lột
  • Tình hình nước Nga trước cách mạng
 • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021