Trước cách mạng, tình hình kinh tế xã hội Pháp có gì nổi bật?

 • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài

Câu 1: Trang 152 – sgk lịch sử 10

Trước cách mạng, tình hình kinh tế - xã hội Pháp có gì nổi bật?

Bài làm:

Về kinh tế:

 • Cuối thế kỷ XVIII, Pháp vẫn là nước nông nghiệp
  • Công cụ, kĩ thuật canh tác lạc hậu, năng suất thấp.
  • Lãnh chúa, Giáo hội bóc lột nông dân nặng nề.
 • Công thương nghiệp phát triển
  • Máy móc sử dụng ngày càng nhiều (dệt, khai mỏ, luyện kim)
  • Công nhân đông, sống tập trung
  • Buôn bán mở rộng với nhiều nước.
 • Về chính trị: Xã hội chia thành 3 đẳng cấp
  • Tăng lữ: nắm đặc quyền
  • Quí tộc: kinh tế, chính trị, giáo hội.
  • Đẳng cấp thứ ba: Gồm TS, Nông dân, bình dân. Họ làm ra của cải, phải đóng mọi thứ thuế, không được hưởng quyền lợi chính trị. Mâu thuẫn xã hội gay gắt.
 • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021