Vì sao các nước đế quốc tăng cường xâm chiếm và tranh giành thuộc địa?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài

Câu 1: Trang 173 – sgk lịch sử 10

Vì sao các nước đế quốc tăng cường xâm chiếm và tranh giành thuộc địa?

Bài làm:

Các nước đế quốc tăng cường xâm chiếm và tranh giành thuộc địa vì:

  • Do nhu cầu về nguồn nguyên, nhiên liệu, nguồn nhân công rẻ mạt ngày càng lớn để đáp ứng nhu cầu sản xuất vì vậy các nước đế quốc tăng cường xâm chiếm và tranh giành thuộc địa.
  • Các thuộc địa sẽ là thị trường tiêu thụ hàng hóa lớn của chính quốc
  • Các thuộc địa sẽ là nơi cung cấp binh lính cho các cuộc chiến tranh.
  • Thể hiện sức mạnh của các nước đế quốc
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021