Thống kê các triều đại trong lịch sử dân tộc từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài

Câu 1: Trang 136 – sgk lịch sử 10

Thống kê các triều đại trong lịch sử dân tộc từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX?

Bài làm:

Các triều đại trong lịch sử dân tộc từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX:

Triều đại

Người sáng lập

Tên nước

Thời gian

Ngô

Ngô Quyền

Âu Lạc

939

Đinh – Tiền Lê

Đinh Bộ Lĩnh

Đại Cồ Việt

968

Lý Công Uẩn

Đại Việt

1010

Trần

Trần Cảnh

Đại Việt

1226

Hồ

Hồ Qúy Ly

Đại Ngu

1440

Lê Sơ

Lê Lợi

Đại Việt

1428

Nguyễn

Nguyễn Ánh

Đại Việt

1802

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021