Ảnh hưởng của chính sách áp bức dân tộc của triều Thanh đối với sự phát triển của lịch sử Trung Quốc như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Ảnh hưởng của chính sách áp bức dân tộc của triều Thanh đối với sự phát triển của lịch sử Trung Quốc như thế nào?

Bài làm:

Chính sách áp bức dân tộc của triều Thanh đã ảnh hưởng đối với sự phát triển của lịch sử Trung Quốc đó là:

Sau khi nhà Thanh được thành lập, vua quan đã thi hành chính sách áp bức bóc lột nhân dân khiến cho các cuộc khởi nghĩa diễn ra ở khắp nơi khiến cho chính quyền nhà thành suy yếu. Đó là thời cơ tốt nhất để các nước tư bản phương Tây nhòm ngó xâm lược. Mặc dù, nhà thành đã tiến hành chính sách bế quan tỏa cảng nhưng vẫn không thể hạn chế được thương nhân Châu Âu đưa hàng lậu vào Trung Quốc mà còn gây nên những cuộc xung đột kịch liệt, dẫn đến sự suy sụp của chế độ phong kiến Trung Quốc.

Tóm lại, chính sách của nhà Thanh đã kìm hãm đến sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tinh thần dân chủ…Đẩy Trung Quốc vào thế bị các nước đế quốc xâm chiếm.

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021