Em nghĩ thế nào về cuộc sống của nhân dân ta dưới thời Nguyễn? So sánh với thế kỉ XVIII?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài

Câu 1: Trang 131 – sgk lịch sử 10

Em nghĩ thế nào về cuộc sống của nhân dân ta dưới thời Nguyễn? So sánh với thế kỉ XVIII?

Bài làm:

  • Cuộc sống của nhân dân ta dưới thời Nguyễn phải chịu nhiều gánh nặng. Điều đó được biểu hiện qua:
    • Phải chịu sưu cao thuế nặng
    • Chế độ lao dịch nặng nề
    • Thiên tai, mất mùa thường xuyên xảy ra.

=>Do đó, cuộc sống của nhân dân vô cùng cực khổ.

  • So sánh với thế kỉ XVII:

Đời sống của nhân dân ta cực khổ hơn so với những triều đại trước.

Ở thời Nguyễn: “Xác đầy nghĩa địa/ Thây thối bên cầu/ Trời sảm đạm u sầu/ Cảnh hoang tàn đói rét”.

Trong khi đó, ở thời Lê Sơ:

“Đời vua Thái Tổ Thái Tông/ Thóc lúa đầy đồng trâu chẳng buồn ăn”.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021