Hãy nêu những tiến bộ kĩ thuật khi người tinh khôn xuất hiện?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Hãy nêu những tiến bộ kĩ thuật khi người tinh khôn xuất hiện?

Bài làm:

Khi người tinh khôn xuất hiện đã có những tiến bộ kĩ thuật nhất định. Đó chính là biết sử dụng đá để làm các công cụ cần thiết trong cuộc sống hàng ngày. Cụ thể đó là: Biết ghè hai rìa của một mảnh đá làm cho nó nhọn và sắc cạnh hơn, dùng lam rìu, dao, nạo. Lấy xương cá, cành cây đem màu hoặc đẽo nhọn để làm lao -> biết chế tạo cung tên. Đây là một thành tựu lớn trong quá trình chế tạo công cụ và vũ khí.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021