Qúa trình hình thành và phát triển của các nước Ma – ga – đa diễn ra như thế nào?

  • 1 Đánh giá

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI HỌC

Câu 1: Qúa trình hình thành và phát triển của các nước Ma – ga – đa diễn ra như thế nào?

Bài làm:

Khoảng năm 1500 TCN, vùng sông Hằng ở Đông Bắc có điều kiện tự nhiên thuận lợi, bắt đầu hình thành một số nhà nước đầu tiên.

Đến 500 năm TCN, nước Ma – ga – đa tỏ ra lớn mạnh hơn cả

Vua mở đầu là Bim – bi – sa – ra tỏ ra lớn mạnh hơn cả.

Vua mở đầu là Bim – bi – sa – ra được coi là cùng thời với phật tổ. Nhưng vua kiệt xuất nhất là A – sô – ca (thế kỉ III TCN). Khi A – sô – ca qua đời vào cuối thế kỉ III TCN. Ấn Độ bước vào một thời kì chia rẽ, khủng hoảng kéo dài cho đến đầu công nguyên.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021