Cuộc cách mạng 18/3/1871 ở Pa-ri bùng nổ trong hoàn cảnh nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 195 – sgk lịch sử 10

Cuộc cách mạng 18/3/1871 ở Pa-ri bùng nổ trong hoàn cảnh nào?

Bài làm:

Cuộc cách mạng 18/3/1871 ở Pa-ri bùng nổ trong hoàn cảnh:

Sự thất bại của pháp trong cuộc đấu tranh Pháp-Phổ làm cho nguyên nhân căm phẫn chế độ thống trị tiến tới lật đổ đế chế II.

Sự phản động của giai cấp tư sản Pháp cướp đoạt thành quả cách mạng của quần chúng, đầu hàng Đức để đàn áp quần chúng.

=>Cuộc cách mạng ngày 18 -3 -1871.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021