Em hãy nêu những nét chính về một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu?

 • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 86 – sgk lịch sử 10

Em hãy nêu những nét chính về một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu?

Bài làm:

Khởi nghĩa Hai Bà Trưng:

 • Diễn biến:
  • 3/40, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa được nhân dân hưởng ứng.
  • Chiếm được Cổ Loa, Luy Lâu.Khởi nghĩa thắng lợi, Trưng Trắc lên làm vua ,đóng đô ở Mê Linh, xây dựng chính quyền tự chủ.
  • Năm 42,khởi nghĩa bị Mã Viện đàn áp.
 • Ý nghĩa:
  • Mở đầu cho cuộc đấu tranh chống áp bức đô hộ của nhân dân Âu Lạc.
  • Khẳng định khả năng, vai trò của phụ nữ trong đấu tranh

Khởi nghĩa Lý Bí và sự thành lập nước Vạn Xuân:

 • Diễn biến:
  • Năm 542,Lý Bí liên kết hào kiệt các châu thuộc miền Bắc khởi nghĩa,lật đổ chế độ đô hộ.
  • Năm 544,Lý Bí lên ngôi, lập nuớc Vạn Xuân
  • Năm 545,nhà Lương đem quân xâm lược ,Lý Bí trao quyền cho Triệu Quang Phục tổ chức kháng chiến ? Năm 550 thắng lợi? Triệu Quang Phục lên ngôi vua.
  • Năm 571, Lý Phật Tổ cướp ngôi.
  • Năm 603,nhà Tùy xâm lược, nước Vạn Xuân kết thúc.
 • Ý nghĩa:
  • Giành được độc lập tự chủ sau 500 năm đấu tranh bền bỉ.
  • Khẳng định được sự trưởng thành của ý thức dân tộc.
  • Bước khẵng đinh được sự trưởng thành của ý thức dân tộc

Cuộc khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ:

 • Diễn biến:
  • Năm 905,Khúc Thừa Dụ được nhân dân ủng hộ đánh chiếm Tổng Bình, giành quyền tự chủ
  • Năm 907,Khúc Hạo xây dựng chính quyền độc lập tự chủ.
 • Ý nghĩa:
  • Lật đổ ách thống trị của nhà Đường, giành độc lập tự chủ
  • Đánh dấu thắng lợi căn bản trong cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta thời Bắc thuộc.

Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938:

 • Diễn biến:
  • Năm 938 quân Nam Hán xâm lược nước ta,Ngô Quyền lãnh đạo nhân dân giết chết tên phản tặc Kiều Công Tiễn và tổ chức đánh quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, đập tan âm mưu xâm lược nhà Nam Hán.
 • Ý nghĩa:
  • Bảo vệ vững chắc nền độc lập tự chủ của đất nước
  • Mở ra một thời đại mới-thời đại độc lập tự chủ lâu dài của dân tộc
  • Kết thúc 100 năm đô hộ của phong kiến phương Bắc
 • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021