Hãy trình bày những nét lớn nhất về tình hình nước Đức ở giữa thế kỉ XIX?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài

Câu 1: Trang 164 – sgk lịch sử 10

Hãy trình bày những nét lớn nhất về tình hình nước Đức ở giữa thế kỉ XIX?

Bài làm:

Những nét lớn nhất về tình hình nước Đức ở giữa thế kỉ XIX:

  • Giữa thế kỷ XIX, kinh tế nước Đức phát triển nhanh chóng, Đức từ một nước nông nghiệp đã trở thành nước công nghiệp.
  • Công nghiệp và các thành thị phát triển nhanh chóng đã thôi thúc nhiều quý tộc địa chủ chuyển sang kinh doanh theo lối tư bản chủ nghĩa.
  • Tuy nhiên, nước Đức bị chia sẻ thành nhiều vương quốc nhỏ, cản trở sự phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa.
  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021