Lập bảng thống kê các cuộc kháng chiến và khởi nghĩa chống ngoại xâm từ thế kỉ X đến thế kỉ XV?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài học

Câu 1: Trang 100 – sgk lịch sử 10

Lập bảng thống kê các cuộc kháng chiến và khởi nghĩa chống ngoại xâm từ thế kỉ X đến thế kỉ XV?

Bài làm:

Cuộc kháng chiến và khởi nghĩa

Thời gian

Quân xâm lược

Người chỉ huy

Trận quyết chiến chiến lược

Kháng chiến chống Tống thời Tiền Lê

981

Nhà Tống

Lê Hoàn

Bạch Đằng và ải Chi Lăng

Kháng chiến thời Lý

1075 – 1077

Nhà Tống

Lý Thường Kiệt

Sông Như Nguyệt

Ba lần kháng chiến chống Mông – Nguyên

1258 – 1288

Mông – Nguyên

Các vua Trân và Trần Hưng Đạo

Đông Bộ Đầu, Hàm Tử, Chương Dương, Vạn Kiếp, Bạch Đằng.

Khởi nghĩa Lam Sơn

1418 - 1427

Nhà Minh

Lê Lợi, Nguyễn Trãi

Tốt Động, Chúc Động, Chi Lăng, Xương Giang

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021