So sánh tình hình xã hội nước ta nửa đầu thế kỉ XIX với thế kỉ XVIII?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài

Câu 1: Trang 132 – sgk lịch sử 10

So sánh tình hình xã hội nước ta nửa đầu thế kỉ XIX với thế kỉ XVIII?

Bài làm:

So với thế kỉ XVIII, xã hội nước ta nửa đầu thế kỉ XIX có sự phân chia giai cấp ngày càng khác biệt:

  • Giai cấp thống trị bao gồm: vua, quan, địa chủ, cường hào.
  • Giai cấp bị trị: Đa số là nông dân
  • Tệ nạn tham quan ô lại và cường hào áp bức bóc lột nhân dân ngày càng phổ biến.

=> Đời sống nhân dân cực khổ hơn so với các thế kỉ trước, dẫn đến sự bùng nổ liên tục và rộng khắp của các phong trào đấu tranh của nhân dân.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021