Thống kê các cuộc kháng chiến trong lịch sử dân tộc theo trình tự niên đại, vương triều, người lãnh đạo và kết quả?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 136 – sgk lịch sử 10

Thống kê các cuộc kháng chiến trong lịch sử dân tộc theo trình tự niên đại, vương triều, người lãnh đạo và kết quả?

Bài làm:

Các cuộc kháng chiến trong lịch sử dân tộc theo trình tự niên đại, vương triều, người lãnh đạo và kết quả:

Niên đại

Vương triều

Lãnh đạo

Kết quả

981

Tiền Lê

Lê Hoàn

Kháng chiến chống Tống thắng lợi nhanh chóng.

1075 – 1077

Thời Lý

Lý Thường Kiệt

Kháng chiến chống Tống thắng lợi

Thế kỉ XIII

Thời Trần

Vua Trần (Lần 1)

Trần Quốc Tuấn (lần 2, lần 3).

Cả ba lần kháng chiến chống quân Mông – Nguyên dành thắng lợi.

1407 – 1427

Nhà Hồ

Lê Lợi – Nguyễn Trãi

Lật đổ ách thống trị của nhà Minh giành độc lập

1785

Thời Tây Sơn

Nguyễn Huệ

Đánh tan 5 vạn quân Xiêm

1789

Thời Tây Sơn

Vua Quang Trung

Đánh tan 29 vạn quân Thanh.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021