Sự ra đời của các làng nghề thủ công có ý nghĩa đối với sự phát triển của thủ công nghiệp.

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 93 – sgk lịch sử 10

Sự ra đời của các làng nghề thủ công có ý nghĩa đối với sự phát triển của thủ công nghiệp.

Bài làm:

Ý nghĩa của sự ra đời của các làng nghề thủ công với sự phát triển của thủ công nghiệp:

  • Nó làm phong phú thêm các mặt hàng của thủ công nghiệp
  • Tạo ra công ăn việc làm cho nhân dân, nhất là nông dân.
  • Thể hiện sự ổn định nghề nghiệp trong nhân dân và nâng cao trình độ kĩ thuật cho thủ công nghiệp
  • Đáp ứng yêu cầu tiêu dùng trong nhân dân và buôn bán với nước ngoài.
  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021