Trình bày những nét chính về buổi đầu hoạt động cách mạng của C. Mác và Ph.Ăng –ghen?

 • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài

Câu 1: Trang 189 – sgk lịch sử 10

Trình bày những nét chính về buổi đầu hoạt động cách mạng của C. Mác và Ph.Ăng –ghen?

Bài làm:

Nét chính về buổi đầu hoạt động cách mạng của C.Mác và Ph.Ăngghen:

 • Hoạt động của C.Mác:
  • Năm 1842 làm tổng biên tập báo Sông Ranh.
  • Năm 1843 sang Pari rồi Brúcxen xuất bản tạp chí biên niên Pháp - Đức.
  • Mác nhận thấy vai trò sứ mệnh của giai cấp vô sản giải phóng loài người khỏi áp bức bóc lột.
 • Hoạt động của Ăngghen :
  • Năm 1842 Viết cuốn Tình cảnh giai cấp công nhân Anh, phê phán bóc lột của giai cấp tư sản, thấy được vài trò của g/c công nhân.
  • Năm 1844 - 1847 C.Mác và Ăngghen cho ra đời những tác phẩm về triết học, kinh tế - chính trị học và chủ nghĩa xã hội khoa học đặt cơ sở hình thành chủ nghĩa Mác.
 • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021