Hãy cho biết đặc điểm của cuộc kháng chiến chống quân Thanh?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 119 – sgk lịch sử 10

Hãy cho biết đặc điểm của cuộc kháng chiến chống quân Thanh?

Bài làm:

Đặc điểm của cuộc kháng chiến chống quân Thanh:

  • Cuộc kháng chiến chống quân Thanh là cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc.
  • Cuộc kháng chiến diễn ra nhanh chóng, táo bạo, bất ngờ và chắc thắng.
  • Cuộc kháng chiến vừa giải phóng dân tộc vừa thống nhất đất nước.
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021