Lập bảng thống kê các thành tựu khoa học – kĩ thuật?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 105 – sgk lịch sử 10

Lập bảng thống kê các thành tựu khoa học – kĩ thuật?

Bài làm:

Lĩnh vực

Thành tựu

Sử học

Nhiều tác phẩm được biên soạn như Đại Việt ký, Đại Việt lược sử, Trung hưng thực lục: Lam Sơn thực lục.

Địa lí

Dư địa chí, Hồng Đức ban đồ

Chính trị

Binh thư yếu lược, Vạn Kiếp tông bi truyền thư

Toán học

Đại thành toán pháp, Lập thành toán pháp.

  • 25 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021