Trình bày những tiến bộ trong đời sống con người thời đá mới?

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trình bày những tiến bộ trong đời sống con người thời đá mới?

Bài làm:

- Những tiến bộ trong đời sống con người thời đá mới đó là:

  • Từ săn bắn, hái lượm con người đã chuyển dần sang trồng trọt và chăn nuôi. Họ đã biết trồng và thu hoạch theo thời vụ. Biết giữ lại thú nhỏ để nuôi và thuần dưỡng…
  • Biết làm sạch những tấm da thú để che chắn cho ấm và cho có văn hóa thay vì ăn lông ở lỗ như trước.
  • Biết dùng đồ trang sức như vòng cổ bằng vỏ ốc và chuỗi hạt xương, rồi vòng tay, vòng chân…
  • Biết tạo ra các công cụ âm nhạc như cây sáo bằng xương hay đán đá và trống bịt da…

=> Bước sang thời đá mới, con người đã sống tiến bộ hơn và sống tốt hơn, vui hơn.

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021