Nét nổi bật của tình hình kinh tế Đức cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là gì?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài

Câu 1: Trang 179 – sgk lịch sử 10

Nét nổi bật của tình hình kinh tế Đức cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là gì?

Bài làm:

Nét nổi bật của tình hình kinh tế Đức cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX:

  • Sau thống nhất , kinh tế Đức phát triển với tốc độ cao, vươn lên đứng đầu châu Âu và thứ 2 thế giới.
  • Quá trình tập trung sản xuất ,dẫn đến hình thành các công ty độc quyền, hình thức là: Các ten và Xanh đi ca.
  • Tư bản công nghiệp, kết hợp với tư bản ngân hàng thành tư bản tài chính.
  • Trong nông nghiệp đã sử dụng máy móc. Tuy nhiên, sự tiến bộ còn chậm chạp, phần lớn ruộng đất tập trung trong tay quý tộc và địa chủ.
  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021