Thống kê các thành tựu khoa học – kĩ thuật các thế kỉ XVI – XVIII. Nhận xét về ưu điểm và hạn chế của nó?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 124 – sgk lịch sử 10

Thống kê các thành tựu khoa học – kĩ thuật các thế kỉ XVI – XVIII. Nhận xét về ưu điểm và hạn chế của nó?

Bài làm:

Khoa học – kĩ thuật

Thành tựu

Sử học

Ô châu cận lục, Đại Việt thông sử, Phủ biên tạp lục, Đại Việt sử kí tiền biên, Thiên Nam ngữ lục (chữ Nôm)…

Địa lí

Tập bản đồ Thiên Nam tứ chí lộ đồ thư.

Quân sự

Hổ trướng khu cơ của Đào Duy Từ

Y học

Bộ sách y dược của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.

Quốc phòng

Đúc súng đại bác kiểu phương Tây, đóng thuyền chiến, xây thành luỹ…

Nhận xét:

  • Ưu điểm: Những thành tựu khoa học đã diễn ra trên nhiều lĩnh vực hơn các thế kỉ trước, có nhiều tác phẩm có giá trị.
  • Hạn chế: Do những hạn chế về quan niệm và giáo dục đương thời đã làm cho khoa học tự nhiên không có điều kiện phát triển. Trong lĩnh vực kĩ thuật, việc ứng dụng những thành tựu từ bên ngoài cũng chủ yếu dừng lại ở việc chế tạo thử chứ chưa phát triển.
  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021