Giải bài 30 chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

 • 1 Đánh giá

Hôm nay, chúng ta cùng đến với bài "chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ". Thông qua bài học, chúng ta sẽ biết được vì sao ở nơi đây lại có thể bùng nổ một cuộc chiến tranh giành độc lập? Kết quả của cuộc chiến đã ảnh hưởng như thế nào đối với lịch sử châu Mĩ và thế giới? Chúng ta đến với bài học.

A. Kiến thức trọng tâm

1. Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Bắc Mĩ. Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh

 • Đầu thế kỷ XVIII, người Anh lập được 13 thuộc địa ở Bắc Mỹ.
 • Kinh tế: phát triển nhanh theo hướng TBCN, thị trường và ngôn ngữ cũng dần được thống nhất.
 • Chính phủ Anh tìm cách ngăn cản sự phát triển của Bắc Mỹ bằng chế độ thuế khóa nặng nề và các điều luật vô lý khác.

=>Mâu thuẩn gay gắt giữa toàn thể nhân dân Bắc Mỹ với thực dân anh, dẫn đến bùng nổ chiến tranh.

2. Diễn biến chiến tranh và sự thành lập Hợp chúng quốc Mĩ

 • Tháng 4-1775 chiến tranh bùng nổ, nhân dân thuộc địa dưới sự chỉ huy của Washington, phong trào đấu tranh lên cao, 13 thuộc địa lần lươt đòi tách khỏi nước Anh.
 • Ngày 4-7-1776 đại hội họp ở Philađenphia, thông qua tuyên ngôn độc lập, tuyên bố thành lập Hợp chủng Quốc Mỹ.
 • Đến ngày 17-10-1777 nghĩa quân thắng lớn ở Saratoga tạo ra bước ngoặt cho cuộc chiến.
 • Năm 1781 trận Yorktown giành thắng lợi quyết định, năm 1782 chiến tranh kết thúc.

3. Kết quả và ý nghĩa của chiến tranh giành độc lập

 • Kết quả:
  • Tháng 9-1783 ký kết hoà ước Versailles, Anh công nhận nền độc lập cho 13 thuộc địa ở Bắc Mỹ.
  • Năm 1787 Mỹ thông qua Hiến pháp, Mỹ là nước cộng hoà liên bang.
  • Năm 1789, Oa –sinh-tơn được bầu làm tổng thống đầu tiên của nước Mĩ.
 • Ý nghĩa:
  • Giải phóng Bắc Mỹ khỏi sự thống trị của thực dân Anh, mở đường cho CNTB phát triển ở Bắc Mỹ.
  • Cổ vũ tinh thần chống phong kiến ở Châu Âu và phong trào GPDT ở Mỹ latinh.
  • Mở đường cho kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Mĩ phát triển.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài

Câu 1: Trang 147 – sgk lịch sử 10

Hãy trình bày chính sách của chính phủ Anh đối với sự phát triển kinh tế của 13 thuộc địa?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 149 – sgk lịch sử 10

Nước Mĩ được thành lập trong hoàn cảnh nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 149 – sgk lịch sử 10

Tuyên ngôn độc lập năm 1776 có những điểm tiến bộ và hạn chế gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 149 – sgk lịch sử 10

Yếu tố nào giúp nghĩa quân Bắc Mĩ chiến thắng quân Anh?

=> Xem hướng dẫn giải

Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài

Câu 1: Trang 150 – sgk lịch sử 10

Hãy trình bày diễn biến chính cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa của Anh ở Bắc Mĩ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 150 – sgk lịch sử 10

Trình bày kết quả và ý nghĩa của chiến tranh giành độc lập?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm lịch sử 10 bài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ (P1)


 • 63 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021