Tại sao có thể xem đặc trưng cơ bản của truyền thống yêu nước Việt Nam thời phong kiến là chống ngoại xâm bảo vệ độc lập dân tộc?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 140 – sgk lịch sử 10

Tại sao có thể xem đặc trưng cơ bản của truyền thống yêu nước Việt Nam thời phong kiến là chống ngoại xâm bảo vệ độc lập dân tộc?

Bài làm:

Đặc trưng cơ bản của truyền thống yêu nước Việt Nam thời phong kiến là chống ngoại xâm bảo vệ độc lập dân tộc là bởi vì:

Việt Nam là dân tộc phải trải qua nhiều cuộc chiến tranh chống xâm lược hay đấu tranh giành lại độc lập nhất trên thế giới.

Trong chiến đấu bảo vệ đất nước, bảo vệ độc lập, ý thức, tình cảm của người Việt trở nên trong sáng, chân thành và cao thượng hơn cả.

Cũng chính vì lẽ đó mà Hồ Chí Minh đã nói: “…Từ xưa đến nay, mỗi khi tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần yêu nước lại sôi nổi, nó kết thành môt làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và cướp nước”.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021