Lập niên biểu diễn biến cách mạng qua các giai đoạn. Tại sao nói: Thời kì chuyên chính Gia-cô-banh là đỉnh cao của Cách mạng tư sản Pháp?

 • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 158 – sgk lịch sử 10

Lập niên biểu diễn biến cách mạng qua các giai đoạn. Tại sao nói: Thời kì chuyên chính Gia-cô-banh là đỉnh cao của Cách mạng tư sản Pháp?

Bài làm:

Các giai đoạn

Nội dung

Sự kiện chính

Từ 14/7/1789 đến 10/8/1792

Cách mạng bùng nổ và phát triển

 • Khởi nghĩa của nhân dân Pari phá ngục Baxti
 • 8/1789, thông qua bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền.
 • 9/1791, Hiến pháp được thông qua, xác lập chế độ quân chủ lập hiến.

Từ 10/8/1792 đến 2/6/1793

Bước đầu của nền cộng hòa

 • Khởi nghĩa của nhân dân Pari lật đổ nền quân chủ lập hiến, thiết lập chế độ Cộng hòa
 • Vua Lu-i XVI bị tử hình

Từ 2/6/1793 đến 27/7/1794

Chuyên chính dân chủ cách mạng Gia –cô-bin. Đỉnh cao của cách mạng.

 • Phái Giacobin thực hiến nhiều chính sách tiến bộ
  • Thiết lập nền dân chủ cách mạng, trừng trị bọn phản cách mạng.
  • Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nhân dân
  • Ban hành tổng động viên.
 • Đẩy lùi nạn ngoại xâm

Từ 27/7/1794 đến 9/11/1799

Thoái trào cách mạng

 • Đảo chính phản cách mạng, phái Gia-cô-banh bị lật đổ
 • Đảo chính của Na-pô-lê-ông, chế độ độc tài quân sự được thiết lập

Thời kì chuyên chính Gia-cô-banh là đỉnh cao của Cách mạng tư sản Pháp vì:

Trước những khó khăn, thử thách nghiêm trọng. Chính quyền Gia –cô-banh đã đưa ra những biện pháp kịp thời và hiệu quả. Đó là giải quyết ruộng đất cho nông dân, vấn đề tiền lương cho công nhân. Bên cạnh đó thông qua hiến pháp mới, mở rộng tự do dân chỉ. Để chống giặc, phái Gia – cô- banh đã ban hành sắc lệnh “tổng động viên” kêu gọi nhân dân đoàn kết đánh giặc. Đồng thời xóa nạn đầu cơ tích trữ lương thực, thực phẩm…

Nhờ các chính sách của mình, phái Gia-co-banh đã dập tắt được các cuộc nổi loạn, đuổi quân xâm lược ra khỏi biên giới. Hoàn thành các nhiệm vụ dân tộc và dân chủ. Cách mạng đạt đến đỉnh cao.

 • 27 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021