Những biểu hiện của sự phát triển thủ công nghiệp, thương nghiệp trong các thế kỉ XVI – XVIII?

 • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi cuối bài

Câu 1: Trang 115 - sgk lịch sử 10

Những biểu hiện của sự phát triển thủ công nghiệp, thương nghiệp trong các thế kỉ XVI – XVIII?

Bài làm:

Biểu hiện của sự phát triển thủ công nghiệp, thương nghiệp trong các thế kỉ XVI – XVIII:

Biểu hiện sự phát triển thủ công nghiệp:

 • Nghề thủ công truyền thống tiếp tục phát triển và đạt trình độ cao như dệt, gốm…
 • Một số nghề mới xuất hiện như: Khắc in trên gỗ, làm đường trắng, làm đồng hồ, làm tranh sơn mài.
 • Khai thác mỏ - một ngành quan trọng rất phát triển ở cả Đàng Trong và Đàng Ngoài.
 • Các nghề thủ công xuất hiện ngày càng nhiều.
 • Ở đô thị, chợ thủ công đã lập phường hội vừa sản xuất vừa bán hàng.

Biểu hiện sự phát triển thương nghiệp: Cả nội thương và ngoại thương đều phát triển.

 • Về nội thương:
  • Chợ làng, chợ huyện mọc lên khắp nơi và ngày càng đông đúc
  • Ở nhiều nơi xuất hiện làng buôn
  • Buôn bán lớn, buôn bán giữa các vùng miền phát triển
 • Về ngoại thương:
  • Thuyền buôn các nước, kể cả các nước châu Âu như Bồ Đào Nha, Hà Lan, Anh đến nước ta buôn bán ngày càng tấp nập.
  • Thương nhân nhiều nước đã tụ hội lập phố xã, cửa hàng buôn bán lâu dài.
 • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021