Cư dân phương Đông thời cổ đại đã có những đóng góp gì về mặt văn hóa cho nhân loại?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Cư dân phương Đông thời cổ đại đã có những đóng góp gì về mặt văn hóa cho nhân loại?

Bài làm:

* Cư dân văn hóa cổ đại phương Đông đã có những đóng góp to lớn đối với văn hóa nhân loại. Cụ thể đó là:

  • Thứ nhất, nhờ biết sự chuyển động của Mặt trời, mặt trăng để tạo ra nông lịch. Một năm có 365 ngày, chia thành các tháng, tuần, ngày và mỗi ngày có 24 giờ. Nhờ có nó mà con người biết làm mùa đúng thời vụ.
  • Thứ hai, tạo ra chữ viết, nhờ nhu cầu ghi chép và lưu giữ nên chữ viết ra đời. Ban đầu là chữ tượng hình, sau được cách điệu hóa thành neys để diễn tả ý nghĩa của con người gọi là chữ tượng ý.
  • Thứ ba, toán học cũng ra đời nhằm phục vụ nhu cầu tính toán. Ban đầu chữ số của những chữ số chính là những vạch đơn giản.
  • Cuối cùng chính là kiến trúc: Cư dân cô đại phương Đông đã phát triển phong phú các kiểu kiến trúc.
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021