Em hãy nhận xét địa bàn sinh sống của Người tối cổ ở Việt Nam?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học

Câu 1: Trang 71 – sgk lịch sử 10

Em hãy nhận xét địa bàn sinh sống của Người tối cổ ở Việt Nam?

Bài làm:

Người tối cổ ở Việt Nam được tìm thấy ở Lạng Sơn, Thanh Hóa, Đồng Nai, Bình Phước…Qua địa bàn sinh sống như vậy, chúng ta có thể rút ra nhận xét:

  • Địa bàn sinh sống của người Tối cổ trải dài trên ba miền đất nước, nhiều địa phương đã có người Tối cổ sinh sống.
  • Người Tối cổ Việt Nam sống trên địa bàn như vậy nên họ có điều kiện để săn bắt thú rừng và hái lượm hoa qua phục vụ cho cuộc sống của mình.
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021