Những cơ sở và điều kiện đưa đến sự ra đời của nhà nước Văn Lang là gì?

 • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 76 - sgk lịch sửu 10

Những cơ sở và điều kiện đưa đến sự ra đời của nhà nước Văn Lang là gì?

Bài làm:

Những cơ sở và điều kiện đưa đến sự ra đời của nhà nước Văn Lang là:

 • Sự chuyển biến về kinh tế:
  • Đầu thiên niên kỉ I TCN, công cụ lao động bằng đồng thau phổ biến và bắt đầu biết sử dụng công cụ sắt.
  • Nông nghiệp trồng lúa nước với việc dùng cày và sức kéo của gia súc khá phát triển.
  • Có sự phân chia lao động giữa nông nghiệp và thủ công nghiệp.
 • Sự chuyển biến xã hội:
  • Sự phân hóa giàu nghèo ngày càng rõ rệt
  • Công xã thị tộc tan vỡ, thau vào đó là công xã nông thôn với các gia đình nhỏ theo chế độ phụ hệ.
 • Nhu cầu trị thủy, quản lí xã hội, chống giặc ngoại xâm

=>Nhà nước ra đời để đáp ứng những nhu cầu đó.

 • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021