Cuộc cải cách hành chính của Minh Mạng có ý nghĩa gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 127 – sgk lịch sử 10

Cuộc cải cách hành chính của Minh Mạng có ý nghĩa gì?

Bài làm:

Sự phân chia của Minh Mạng được dựa trên cơ sở khoa học, phù hợp về mặt địa lí, dân cư, phong tục tập quán địa phương phù hợp với phạm vi quản lí một tỉnh. Là cơ sở để phân chia các tỉnh như ngày nay. Vì vậy, cải cách của Minh Mạng được đánh giá rất cao.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021