Trình bày những nét lớn về tình hình chính trị ở Đức thời kì này?

 • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 180 – sgk lịch sử 10

Trình bày những nét lớn về tình hình chính trị ở Đức thời kì này?

Bài làm:

Những nét lớn về tình hình chính trị ở Đức:

 • Chính sách đối nội :
  • Đức là một Liên bang theo chế độ quân chủ lập hiến, Hoàng đế là người đứng đầu có quyền lực tối cao.
  • Chế độ chính trị ở Đức không phải là đại nghị tư sản , thực chất là chế độ bán chuyên chế phục vụ giai cấp tư sản và quí tộc hóa tư sản, đi ngược lại quyền lợi của nhân dân.
 • Chính sách đối ngoại:
  • Công khai đòi chia lại thị trường và thuộc đìa thế giới.
  • Ráo riết chạy đua vũ trang chuẩn bị gây chiến, dẫn đến mâu thuẫn giữa Đức với Anh và Pháp càng sâu sắc.
 • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021