Tại sao phải đặt vấn đề bảo vệ rừng A-ma-dôn?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 138 sgk Địa lí 7

Tại sao phải đặt vấn đề bảo vệ rừng A-ma-dôn?

Bài làm:

Rừng A-ma-dôn là lá phổi của thế giới, một vùng dự trữ sinh học quý giá. Do đó, rừng A-ma-dôn đóng vai trò rất quan trọng đối với khu vực và toàn thế giới. Nếu con người không có ý thức và không đặt vấn đề bảo vệ rừng mà cứ khai thác rừng A-ma-dôn thiếu quy hoạch khoa học sẽ làm môi trường rừng A-ma-dôn bị hủy hoại dần, ảnh hưởng tới khí hậu khu vực và toàn cầu.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021