Tham gia buổi trình diễn " Thời trang sáng tạo" cùng cả lớp

  • 1 Đánh giá

Sinh hoạt lớp

Tham gia buổi trình diễn " Thời trang sáng tạo" cùng cả lớp.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Hoạt động trải nghiệm 2 bài 16: Lựa chọn trang phục

Bài làm:

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021