Thay thế thành ngữ trong các câu sau bằng những từ ngữ thông thường, tương đương về nghĩa

  • 1 Đánh giá

Câu 5: (Trang 67 - SGK Ngữ văn 11) Thay thế thành ngữ trong các câu sau bằng những từ ngữ thông thường, tương đương về nghĩa

a. ma cũ bắt nạt ma mới, chân ướt chân ráo
b. cưỡi ngựa xem hoa

Bài làm:

a. Này các cậu, đừng có cho mình là người cũ mà bắt nạt người mới tới. Cậu ấy vừa mới đến, còn lạ lẫm, mình phải tìm cách giúp đỡ chữ.
b. Họ không đi tham quan, không đi thực tế theo kiểu đại khái, qua loa mà đi chiến đấu thực sự, đi làm nhiệm vụ của những chiến sĩ bình thường.

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021