Theo em bạn hậu có phải công dân Việt Nam không? Vì sao? Em có đồng tình với một số ý kiến của một số bạn lớp 6B không? Vì sao?

  • 1 Đánh giá

3. Luyện tập

Em hãy đọc và thảo luận các tình huống sau:

  • Theo em bạn hậu có phải công dân Việt Nam không? Vì sao?

  • Em có đồng tình với một số ý kiến của một số bạn lớp 6B không? Vì sao?

  • Theo em bé Hải Phong có phải là công dân Việt Nam không? Vì sao?

Chia sẻ tấm gương Việt Nam tiêu biểu:

- Em hãy chia sẻ ít nhất về một công dân Việt Nam mà em cảm thấy tự hào?

- Em học tập được gì qua tấm gương đó?

- Em sẽ làm gì để xứng đáng với công dân Việt Nam?

Bài làm:

•Theo em bạn hậu là công dân Việt Nam. Vì bạn được sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam.

•Em không đồng tình với một số ý kiến của một số bạn lớp 6B không. Vì mặc dù Lisa không được sinh ra ở Việt Nam nhưng bố mẹ Lisa là công dân Việt Nam.

•Theo em bé Hải Phong là công dân Việt Nam. Vì bé được sinh ra ở Việt Nam.

Chia sẻ tấm gương Việt Nam tiêu biểu:

-Em hãy chia sẻ ít nhất về một công dân Việt Nam mà em cảm thấy tự hào: Võ Nguyên Giáp

-Em học tập được qua tấm gương đó: Sự dũng cảm, hết lòng cống hiến vì tổ quốc Việt Nam…

-Em sẽ cố gắng học tập tốt và rèn luyện bản thân mình ngày một tốt hơn để xứng đáng với công dân Việt Nam

  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công dân 6 chân trời sáng tạo