Theo em, truyền thống dân tộc từ xưa đến nay có còn có ý nghĩa với ngày nay hay không? Giải GDCD 11 bài 13

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Giải GDCD 11 bài 13

KhoaHoc mời các bạn theo dõi đáp án cho câu hỏi Theo em, truyền thống dân tộc từ xưa đến nay có còn có ý nghĩa với ngày nay hay không? Giải thích vì sao? trong bài 13 GDCD lớp 11.

Bài làm:

Theo em, truyền thống dân tộc từ xa xưa vẫn còn có ý nghĩa và quan trọng đối với ngày nay vì:

Từ xưa đến này, nền văn hóa chúng ta có nhiều truyền thống vô cùng tốt đẹp, vô cùng quý giá. Chính những nét đẹp đó đã góp phần tích cực vào quá trình phát triển của dân tộc, và mỗi cá nhân.

Đối với dân tộc, muốn được phát triển cần có sự giao lưu với các dân tộc khác. Trong quá trình giao l­ưu đó, dân tộc nào cũng cần tiếp thu tinh hoa của dân tộc khác mà vẫn giữ đ­ược bản sắc riêng của mình. Đó chính là yếu tố làm nên cái riêng của, cái bản sắc của dân tộc... Hiện nay nư­ớc ta đang đổi mới, ở thời kì mở cửa và giao l­ưu rộng rãi với thế giới, nếu chúng ta không chú ý giữ gìn truyền thống, bản sắc dân tộc, chạy theo cái mới lạ, coi thường và xa rời những giá trị tốt đẹp bao đời nay, chúng ta sẽ có nguy cơ đánh mất bản sắc dân tộc.

Còn đối với mỗi cá nhân, việc kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp đó đã giúp chúng ta dễ dàng hòa nhập với cộng đồng dân tộc.

Vì vậy, là một thế hệ trẻ, chúng ta phải biết kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp đó. Đồng thời lên án, ngăn chặn những hành vi làm tổn hại đến truyền thống dân tộc.