Thi đặt nhanh câu kể Ai là gì? với các từ ngữ sau làm chủ ngữ

  • 1 Đánh giá

3. Thi đặt nhanh câu kể Ai là gì? với các từ ngữ sau làm chủ ngữ

Bài làm:

Chủ ngữĐặt câu
Bạn Bích Vân

Bạn Bích Vân là học sinh giỏi của trường

Bạn Bích Vân là lớp trưởng lớp em

Bạn Bích Vân là tổ trưởng tổ em

Bạn Bích Vân là hàng xóm nhà em....

Hà Nội

Hà Nội là thủ đô nước Việt Nam

Hà Nội là trung tâm kinh tế, chính trị, xã hội lớn nhất nước ta

Hà Nội là quê hương thứ hai của em

Hà Nội là nơi an nghỉ của Bác Hồ....

Dân tộc ta

Dân tộc ta là dân tộc đoàn kết

Dân tộc ta là dân tộc có lịch sử ngàn năm chống giặc ngoại xâm

Dân tộc ta là dân tộc có truyền thống yêu nước nông nàn....

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021