Thực hiện việc làm thể hiện sự kính trọng thầy giáo, cô giáo

  • 1 Đánh giá

Vận dụng

1. Thực hiện việc làm thể hiện sự kính trọng thầy giáo, cô giáo.

[Chân trời sáng tạo] Giải đạo đức 2 bài 5: Kính trọng thầy giáo, cô giáo

2. Chia sẻ những việc em đã làm để thể hiện sự kính trọng thầy giáo,cô giáo.

3.Nhắc nhở bạn thực hiện những việc làm thể hiện sự kính trọng thầy giáo,cô giáo.

[Chân trời sáng tạo] Giải đạo đức 2 bài 5: Kính trọng thầy giáo, cô giáo

Bài làm:

2. Những việc em đã làm để thể hiện sự kính trọng thầy giáo,cô giáo:

*Khi gặp thầy giáo, cô giáo khoanh tay, cúi đầu chào lễ phép

*Nhân ngày nhà giáo Việt Nam tặng hoa ,quà cùng lời chúc tốt đệp nhất đến thầy cô giáo.

*Viết thư thăm hỏi thầy, cô giáo cũ đã từng dạy mình.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021