Tìm các trạng ngữ thích hợp chỉ mục đích để điền vào chỗ trống trong phiếu học tập

  • 1 Đánh giá

2. Tìm các trạng ngữ thích hợp chỉ mục đích để điền vào chỗ trống trong phiếu học tập

a. ..., xã em vừa đào một con mương.

b. ..., chúng em quyết tâm học tập và rèn luyện thật tốt.

c. ..., em phải năng tập thể dục.

Bài làm:

a. Nhằm phục vụ nước tưới tiêu đồng ruộng, xã em vừa đào một con mương.

b. Vì tương lai tươi sáng của bản thân và xã hội, chúng em quyết tâm học tập và rèn luyện thật tốt.

c. Để có sức khỏe dẻo dai, em phải năng tập thể dục.

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021