Tìm hiểu đề và lập dàn ý cho đề bài: Sách là người bạn lớn của con người

 • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 23 sgk ngữ văn 7 tập 2
Tìm hiểu đề và lập dàn ý cho đề bài: Sách là người bạn lớn của con người.

Bài làm:

1. Tìm hiểu đề: xác định vấn đề, phạm vi, tính chất của bài nghị luận để làm bài khỏi phải sai lệch.

 • Xác định vấn đề: Ý nghĩa của việc đọc sách trong cuộc sống con người.
 • Đối tượng và phạm vi: Vai trò và giá trị của sách đối với đời sống con người.
 • Khuynh hướng nghị luận: khẳng định việc đọc sách là hết sức cần thiết
 • Yêu cầu: Dùng lí lẽ để bàn luận về giá trị của sách, dùng nhiều dẫn chứng thực tế để mình họa cho lợi ích mà việc đọc sách mang lại.

2. Lập ý cho đề bài

 • Xác lập luận điểm:
  • Đề bài thể hiện một tư tưởng, một thái độ đối với việc đọc sách.
  • Chúng ta khẳng định lợi ích của việc đọc sách là tốt, là cần thiết.
 • Tìm luận cứ
  • Sách là kết tinh của trí tuệ nhân loại.
  • Sách là một kho tàng phong phú gần như vô tận, đọc cả đời không hết.
  • Sách bổ sung trí tuệ cho mỗi người.
  • Nó làm cho cuộc sống của một người nhân lên nhiều lần.
  • Nó giúp con người học tập,hiểu biết để tham gia vào quá trình sáng tạo.
  • Sách giúp con người có cách sống cao đẹp, vốn ngôn ngữ giàu có hơn.
  • Sách giúp con người thấy yêu đời hơn, ham sống hơn.
  • Sách giúp con người hiểu sâu sắc hơn về xã hội.

3. Xây dựng lập luận

 • Giới thiệu về sách
 • Nêu lên lợi ích của việc đọc sách.
 • Hành động của mỗi người khi nhận thức được lới ích của việc đọc sách.
 • 206 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021