Bài văn nêu lên tư tưởng gì ? Tư tưởng ấy thể hiện những luận điểm nào ?

 • 1 Đánh giá

LUYỆN TẬP

Câu hỏi trang 32 sgk ngữ văn 7 tập 2

Đọc bài văn và trả lời câu hỏi sau:

a. Bài văn nêu lên tư tưởng gì ? Tư tưởng ấy thể hiện những luận điểm nào ?

b. Bài có bố cục mấy phần ?Hãy cho biết cách lập luận được sử dụng trong bài ?

Bài làm:

Văn bản : Học cơ bản mới có thể trở thành tài lớn

a. Tư tưởng :

 • Mỗi người phải học tập những điều cơ bản nhất mới trở nên tài giỏi, thành đạt.
 • Luận điểm:
  • Trên đời, ít người biết học cho thành tài (câu đầu tiên)
  • Chỉ có chịu khó học tập những điều cơ bản mới có thể thành tài (câu chuyện vẽ trứng…có tiền đồ).

b. Bố cục : 3 phần

 • Mở bài : câu đầu “Ở đời…cho thành tài”.
 • Thân bài : “Danh họa….Phục hưng”
  • Câu chuyện : đóng vai trò minh họa cho luận điểm chính
  • Phép lập luận : suy luận nhân quả-Kết bài : phần còn lại
 • Cách lập luận : Phép lập luận : suy luận cụ thể - khái quát kết hợp suy luận nhân quả : nhân là cách học – quả là thành công.
 • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021