Soạn văn 7 tập 2 bài Tìm hiểu chung về văn bản hành chính

 • 1 Đánh giá

Soạn văn 7 tập 2, soạn bài Tìm hiểu chung về văn bản hành chính trang 107 sgk ngữ văn 7 tập 2, để học tốt văn 7. Văn bản hành chính là loại văn bản thường dùng để truyền đạt những nội dung và yêu cầu nào đó từ cấp trên xuống hay bày tỏ nững ý kiến, nguyện vọng của các nhân hay tập thể tới các cơ quan và người có quyền hạn.

A.KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

<strong>I – THẾ NÀO LÀ VĂN BẢN HÀNH CHÍNH?</strong>

1.Đọc các văn bản sau:

Văn bản 1

PHÒNG GD – DT QUẬN CẦU GIẤY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS DỊCH VỌNG Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số:… / TB

Hà Nội, ngày 6 tháng 2 năm 1003

THÔNG BÁO

Về kế hoạch trồng cây

Để hưởng ứng phong trào Vì một môi trường xanh, sạch, đẹp, ban Giám hiệu trường phát động buổi trồng cây quanh sân trường. Kế hoạch trồng cây như sau:

1) Thời gian : 14 giờ ngày 28 – 2 – 2003

2) Số lượng và chủng loại : Mỗi lớp trồng 5 cây, loại cây phượng vĩ, bàng hoặc xà cừ.

3) Phương thức chăm sóc: Các lớp có kế hoạch bảo vệ và chăm sóc cây do lớp mình trồng.

Ban Giám hiệu thông báo kế hoạch này để toàn trương được biết và chuẩn bị tốt cho ngày hội trồng cây của nhà trường.

Hiểu trưởng

(Kí và ghi rõ hộ tên)

Nhơi nhận :

-Các GV chủ nhiệm

- Các lớp

- Lưu Văn phòng

Văn bản 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nôi, ngày 20 tháng 3 năm 2003

GIẤY ĐỀ NGHỊ

Kính gửi: Cô giáo chủ nhiệm lớp 7A, Trường THCS Kim Đồng

Tập thể lớp 7A chúng em xin trình bày với cô giáo một việc như sau: Theo thời khóa biểu của nhà trường, chiều nay (thứ năm, ngày 20 tháng 3 năm 2003), lớp 7A có giờ sinh hoạt tập thể. Nhưng vì bạn Nam bị ốm phải vào nằm viện, nên chúng em xin đè ghị với cô giáo cho chuyển buổi sinh hoạt này sang chiều mai (thứ sáu, ngày 21 tháng 3 năm 2003) để lớp có thể tới tham và động viên bạn Nam được kịp thời.

Thay mặt lớp 7A

Lớp trưởng

(Kí và ghi rõ hộ tên)

Văn bản 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 5 tháng 12 năm 2003

BÁO CÁO

Về kết quả hoạt động hưởng ứng phong trài

Vì một môi trường xanh, sạch, đẹp

Kính gửi: Ban Giám Hiệu trường THCS Đông Thanh

Hưởng ửng đợt thi đua Vì một môi trường xanh, sạch, đẹp do nhà trường phát động, trong thời gian vừa qua, lớp 7B đã có nhiều hoạt động đạt kết quả tốt, cụ thể lầ:

1)Về vệ sinh: đã tổ chức mỗi tuần một buôi lao động tập thể để quyets dọn khu vực quanh lớp và sân trường; thực hiện nghiêm túc việc thu gom các laoij rác vào đúng nơi quy định.

2) Về việc trồng cây. Chăm sóc và bảo vệ cây xanh: đã tổ chức trồng được 100 cây các loại (bào gồm 50 cây bạch đàn, 40 cây xà cừ và 1- cây phượng vĩ) ở khu vực được Ban Giám hiệu nhà trường phân công; không bẻ cành, hái là hoặc ngắt nơi công cộng.

3) Về trang trí: đẫ tổ chức quét vôi lại các bức tường quanh lớp; kẻ lại các khẩu hiệu và bảng nội quy nhà trường.

Kết quả cuối đợt, lớp đã bầu được 5 bạn tiêu biểu đề nghị nhà trường tuyên dương, khen thưởng.

Thay mặt lớp 7B

Lớp trưởng

(Kí và ghi rõ họ tên)

2. Trả lời câu hỏi

a)Khi nào thì người ta viết các văn bản thông báo, đề nghị và báo cao?

b) Mỗi văn bản nhằm mục đích gì?

c) Ba văn bản có gì giống nhau và khác nhau? HÌnh thức trình bày văn bản này có gì khác với các văn bản truyện và thơ mà em đã học?

d) Em còn thấy loại văn bản nào tương tự như ba văn bản trên không?

Trả lời

Câu a: người ta viết các văn bản thông báo, đề nghị và báo cao khi:

 • Được viết khi người ta cần truyền đạt một vấn đề quan trọng nào đó từ một cấp cao hơn xuống cấp thấp hơn hoặc cho nhiều người;
 • Nhằm phổ biến nội dung.
 • Được viết khi cần đề đạt một vấn đề gì đó của cá nhân hay tập thể đối với cá nhân hoặc cơ quan có thẩm quyền giải quyết;
 • Nhằm đề xuất một ý kiến, nguyện vọng nào đó.
 • Được viết khi cần trình bày một vấn đề gì đó từ cấp dưới lên cấp trên;
 • Nhằm tổng kết, nêu lên những gì đã đạt được, những gì còn chưa làm được) trong công việc để cấp trên biết.

Câu b:

Văn bản thông báo:

 • Được viết khi người ta cần truyền đạt một vấn đề quan trọng nào đó từ một cấp cao hơn xuống cấp thấp hơn hoặc cho nhiều người;
 • Nhằm phổ biến nội dung.

Văn bản đề nghị:

 • Được viết khi cần đề đạt một vấn đề gì đó của cá nhân hay tập thể đối với cá nhân hoặc cơ quan có thẩm quyền giải quyết;
 • Nhằm đề xuất một ý kiến, nguyện vọng nào đó.

Văn bản báo cáo:

 • Được viết khi cần trình bày một vấn đề gì đó từ cấp dưới lên cấp trên;
 • Nhằm tổng kết, nêu lên những gì đã đạt được, những gì còn chưa làm được) trong công việc để cấp trên biết.

Câu c:

 • Về điểm giống nhau: Các văn bản trên đều được trình bày theo mẫu quy định và có một số mục tương tự nhau.
 • Điểm khác nhau: mục đích và nội dung cụ thể được trình bày khác nhau

So sánh sự khác nhau giữa văn bản hành chính và văn bản nghệ thuật

 • văn bản hành chính thì không được sử dụng hư cấu, tưởng tượng, ngôn ngữ theo phong cách hành chính, công vụ.

Truyện và thơ là loại văn bản nghệ thuật, dùng để sáng tạo hình tượng, vì vậy có sử dụng hư cấu, tưởng tượng, ngôn ngữ theo phong cách nghệ thuật.

Câu d: Một số loại văn bản tương tự như các văn bản trên: Giấy khai sinh, giấy chứng nhận, bằng tốt nghiệp, sơ yếu lí lịch,..

3. Ba văn bản nêu trên, người ta gọi là văn bản hành chính (hoặc văn bản hành chính – công vụ). Từ việc trả lời các câu hỏi trên, em hãy rút ra đặc điểm của văn bản hành chính: mục đích, nội dung, hình thức trình bày,…

Mục đích: Văn bản hành chính là loại văn bản thường dùng để truyền đạt những nội dung và yêu cầu nào đó từ cấp trên xuống hay bày tỏ nững ý kiến, nguyện vọng của các nhân hay tập thể tới các cơ quan và người có quyên hạn.

Lưu ý các mục nhất thiết phải có trong văn bản hành chính:

 • Quốc hiệu và tiêu ngữ;
 • Địa điểm và ngày, tháng, năm làm văn bản;
 • Họ tên, chức vụ của người nhận hay tên cơ quan nhận văn bản;
 • Nội dung thông báo, đề nghị, báo cáo;
 • Chữ kí và họ tên người gửi văn bản.

Ghi nhớ

Văn bản hành chính là loại văn bản thường dùng để truyền đạt những nội dung và yêu cầu nào đó từ cấp trên xuống hay bày tỏ nững ý kiến, nguyện vọng của các nhân hay tập thể tới các cơ quan và người có quyên hạn.

Loại văn bản này thường được trình bày theo một số mục nhất định (gọi là mẫu), trong đó nhất thiết phải ghi rõ:

-Quốc hiệu và tiêu ngữ;

- Địa điểm và ngày tháng làm văn bản;

- Họ tên, chức vụ của người nhận hay tên cơ quan nhận văn bản;

- Họ tên, chức vụ của người gửi hay tên cơ quan, tập thể gửi văn bản;

- Nội dung thông báo, đề nghị, báo cáo;

- Chữ kí và họ tên người gửi văn bản.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

LUYỆN TẬP

Đề: Trang 110 sgk ngữ văn 7 tập 2

Trong các tình huống sau đây, tình huống nào người ta sẽ phải viết văn bản hành chính? Tên mỗi loại văn bản tương ứng với mỗi trường hợp đó là gì?

1. Có một sự kiện quan trọng sắp xảy ra, cần phải cho mọi người biết sự kiện ấy.

2. Thầy HIệu trưởng hoặc thầy, cô giáo chủ nhiệm cần biết tình hình của lớp em trong tháng qua.

3. Có một sự việc làm em hết sức xúc động, muốn ghi lại những cảm xúc đó.

4. Hôm qua đi học ề chẳng may gặp mưa, hôm nay em bị sốt, không thể đến lớp được.

5. Có một địa danh rất nổi tiếng ở gần trường, cả lớp đề muốn thầy, cô giáo chủ nhiệm tổ chức cho đi tham quan.

6. Bị ốm không đi tham quan được, bạn em rất muốn biết về buổi tham quan ấy.

=> Xem hướng dẫn giải

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Trình bày những nội dung chính trong bài: " Tìm hiểu chung về văn bản hành chính". Bài học nằm trong chương trình ngữ văn 7 tập 2

=> Xem hướng dẫn giải


 • 62 lượt xem
Chủ đề liên quan