Hãy tự viết thêm những cách kết bài khác cho câu tục ngữ: “Đi một ngày đằng, học một sàng khôn” Soạn bài Cách làm bài văn lập luận giải thích

Nội dung
  • 2 Đánh giá

Đề trang 87 sgk Ngữ văn 7 tập 2

KhoaHoc mời các bạn cùng theo dõi đáp án chi tiết cho phần luyện tập trong chương trình bài Soạn bài Cách làm bài văn lập luận giải thích Ngữ văn 7 tập 2.

Cho đề bài: Nhân dân ta có câu tục ngữ: “Đi một ngày đằng, học một sàng khôn”. Hãy giải thích nội dung của câu tục ngữ đó. Hãy tự viết thêm những cách kết bài khác cho đề văn trên.

Bài làm:

Những kết bài có thể tham khảo:

- Đi một ngày đàng, học một sàng khôn là một chân lí sống sâu sắc và tiến bộ không chỉ trong thời trước mà cả trong thời đại ngày nay nữa. Khi thế giới đang ngày càng có xu hướng mở rộng giao lưu thì với mỗi cá nhân việc đi để mà học lấy những cái khôn lại càng trở nên cần thiết, nhất là đối với những người trẻ tuổi. Hơn bao giờ hết, ngày nay, chúng ta cành cần phải “đi cho biết đó biết đây” để mà giao lưu, mà học hỏi, để học tập và làm việc tốt hơn.

- Nói một cách công bằng thì bài học đã được nhân dân ta đức kết trong câu tục ngữ “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn” là một chân lí không bao giờ cũ. Ngày xưa người ta mong ước được đi đây, đi đó để vượt ra khỏi cái không gian chật trội của làng của xã. Ngày nay, trong một xã hội ngày càng phát triển mạnh mẽ, con người lại càng nhất thiết phải học hỏi, giao lưu. Đi nhiều “ngày đàng” để học lấy nhiều “sàng khôn” hơn nữa nếu không muốn đất nước mình tụt hậu, đó là trách nhiệm của mọi người và của bản thân mỗi chúng ta.

Chủ đề liên quan