Soạn văn 7 tập 2 bài Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu: Luyện tập (tiếp theo)

  • 1 Đánh giá

Soạn văn 7 tập 2, soạn bài Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu: Luyện tập (tiếp theo) trang 96 sgk ngữ văn 7 tập 2, để học tốt văn 7. Khi nói hoặc viết, có thể dùng cụm từ có hình thức giống câu đơn bình thường, gọi là cụm Chủ - vị, làm thành phần của câu hoặc cụm từ để mở rộng câu. Bài học hôm nay giúp các bạn ôn tập rõ hơn về cụm chủ - vị.

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1.Tìm cụm C – V làm thành phần cụm từ trong các câu dưới đây. Cho biết trong môi câu, cụm C – V làm thành phần gì.

a) Khí hậu nước ta ấm áp cho phép ta quanh năm trồng trọt, thu hoạch bốn mùa.

(Hồ Chí Minh)

b) Có kẻ nói từ khi các thi sĩ ca tụng cảnh nói non, hoa cỏ, núi non, hoa cỏ trông mới đẹp; từ khi có người lấy tiếng chim kêu, tiếng suối chảy làm đề ngâm vịnh, tiếng chim, tiếng suối nghe mới hay.

(Hoài Thanh)

c) Thật đáng tiếc khi chúng ta thấy những tục lệ tốt đẹp ấy mất dần, và những thức quý của đất mình thay dần bằng những thức bóng bảy hào nháng và thô lệch bắt chước người nước ngoài […].

(Theo Thạch Lam)

Câu a: Khí hậu nước ta ấm áp / cho phép ta quanh năm trồng trọt, thu hoạch bố mùa.

C V

Trong đó: Khí hậu nước ta / ấm áp

C V

=> Cụm C – V làm chủ ngữ.

Câu b: Có kẻ / nói từ khi các thi sĩ ca tụng ... núi non, hoa cỏ trông mới đẹp; từ khi có người lấy ... tiếng chim, tiếng suối nghe mới hay.

C V

Trong đó: núi non, hoa cỏ / trông mới đẹp

C V

tiếng chim, tiếng suối / nghe mới hay.

C V

=> Hai cụm C – V làm phụ ngữ của cụm danh từ.

Câu c: Thật đáng tiếc khi chúng ta / thấy những tục lệ ... bóng bảy hào nháng và thô lệch bắt chước người nước ngoài […].

C V

Trong đó: những tục lệ tốt đẹp ấy / mất dần

C V

những thức quý của đất mình / thay dần bằng những thức bóng bảy hào nháng và thô lệch bắt chước người nước ngoài […].

C V

=>Hai cụm C – V làm phụ ngữ của cụm động từ.

2. Mỗi câu trong từng cặp câu dưới đây trình bày một ý riêng. Hãy gộp các câu cùng cặp thành một câu có cụm C – V làm thành phần câu hoặc thành phần cụm từ mà không thay đổi nghĩa chính của chúng.

a) Chúng em học giỏi. Cha mẹ và thầy cô rất vui lòng.

b) Nhà văn Hoài Thanh khẳng định: “Cái đẹp là có ích”.

c) Tiếng việt rất giàu thanh điệu. Điều đó khiến lời nói của người Việt nam ta du dương, trầm bổng như một bản nhạc.

d) Cách mạng tháng Tám thành công. Từ đó, tiếng Việt có một bước phát triển mới, một số phận mới.

Câu a: Thêm động từ

Chúng em học giỏi làm cha mẹ và thầy cô rất vui lòng.

Câu b: Dùng lời dẫn trực tiếp làm phụ ngữ cho động từ khẳng định

Nhà văn Hoài Thanh khẳng định rằng cái đẹp là cái có ích.

Câu c: bỏ cụm từ điều đó

Tiếng Việt rất giàu thanh điệu khiến lời nói của người Việt Nam ta du dương, trầm bổng như một bản nhạc.

Câu d: thay thế cụm từ từ đó bằng một cụm động từ hoặc têm cụm danh từ đầu câu

Từ khi Cách mạng tháng Tám thành công, tiếng Việt có một bước phát triển mới, số phận mới.

3. Gộp mỗi cặp câu hoặc vế câu (im đậm) dưới đây thành một câu có cụm C – V làm thành phần câu hoặc làm thành phần cụm từ. (Khi gộp có thể thêm hoặc bớt những từ cần thiết nhưng không được làm thay đổi nghĩa chính của các câu và vế câu ấy.)

a) Anh em hòa thuận, hai thân vui vầy.

(Ca dao)

b) Đây là cảnh một rừng thông. Ngày ngày biết bao nhiều người qua lại. Nhưng bao nhiêu người qua lại cũng chỉ mải suy tính xem rừng này mỗi năm lấy được bao nhiêu nhựa thông, bao nhiêu củi thông. Đến lúc có người nhình cảnh chỉ vì mến cảnh và biết mình trong cảnh, từ lúc ấy mới có văn thơ.

(Hoài Thanh)

c) Hàng loạt vở kịch “Tay người đàn bà”, “Giác ngộ”, “Bến kia sống Đuống”,… ra đời. Sự ra đời của các vở kịch ấy đã sưởi ấm cho ánh đèn sân khấu ở khắp mọi miền đất nước.

(Theo Đình Quang)

Có thể gộp lại thành câu như sau:

Câu a: Anh em hoà thuận khiến hai thân vui vầy.

Câu b: Đây là cảnh một rừng thông ngày ngày có biết bao nhiêu người qua lại. Nhưng bao nhiêu người qua lại cũng chỉ mải suy tính xem rừng này mỗi năm lấy được bao nhiêu nhựa thông, bao nhiêu củi thông. [...]

Câu c: Hàng loạt vở kịch như "Tay người đàn bà", "Giác ngộ", "Bên kia sông Đuống",... ra đời đã sưởi ấm cho ánh đèn sân khấu ở khắp mọi miền đất nước.


  • 153 lượt xem
Chủ đề liên quan