Trong các tình huống sau đây, tình huống nào người ta sẽ phải viết văn bản hành chính? Tên mỗi loại văn bản tương ứng với mỗi trường hợp đó là gì?

  • 1 Đánh giá

LUYỆN TẬP

Đề: Trang 110 sgk ngữ văn 7 tập 2

Trong các tình huống sau đây, tình huống nào người ta sẽ phải viết văn bản hành chính? Tên mỗi loại văn bản tương ứng với mỗi trường hợp đó là gì?

1. Có một sự kiện quan trọng sắp xảy ra, cần phải cho mọi người biết sự kiện ấy.

2. Thầy HIệu trưởng hoặc thầy, cô giáo chủ nhiệm cần biết tình hình của lớp em trong tháng qua.

3. Có một sự việc làm em hết sức xúc động, muốn ghi lại những cảm xúc đó.

4. Hôm qua đi học ề chẳng may gặp mưa, hôm nay em bị sốt, không thể đến lớp được.

5. Có một địa danh rất nổi tiếng ở gần trường, cả lớp đề muốn thầy, cô giáo chủ nhiệm tổ chức cho đi tham quan.

6. Bị ốm không đi tham quan được, bạn em rất muốn biết về buổi tham quan ấy.

Bài làm:

Có hai trường hợp không dùng văn bản hành chính.

  • Trường hợp 3: dùng phương thức biểu cảm.
  • Trường hợp 6: Dùng phương thức kể chuyện và tả để tái hiện buổi tham quan.

Các trường hợp còn lại dùng văn bản hành chính.

  • Tình huống 1: Dùng văn bàn Thông báo.
  • Tình huống 2: Dùng văn bản Báo cáo.
  • Tình huống 4: Phải viết Đơn xin nghỉ học.
  • Tình huống 5: Dùng văn bản Đề nghị.
  • 117 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021