Địa phương nơi em đang sinh sống có những làn điệu dân ca nào? Hãy kể tên các làn điệu ấy

 • 1 Đánh giá

LUYỆN TẬP

Đề: Trang 104 sgk ngữ văn 7 tập 2:

Địa phương nơi em đang sinh sống có những làn điệu dân ca nào? Hãy kể tên các làn điệu ấy. Tập một vài làn điệu chuẩn bị cho Chương trình địa phương (phần Văn và Tập làm văn) cuối năm.

Bài làm:

Một số làn điệu dân ca ơe các địa phương là:

 • Dân ca Quan Họ: Ba mươi sáu thứ chim.
 • Dân ca Phú Thọ: Đố hoa
 • Dân ca Quan Họ Bắc Ninh: Bèo dạt mây trôi, Hoa thơm bướm lượn.
 • Dân ca Phú Thọ: Bà Rí (hát ghẹo).
 • Dân ca Bắc Bộ: Cây trúc xinh, Cò lả, Qua cầu gió bay.
 • Dân ca Thanh Hoá: Đi cấy.
 • Dân ca Nghệ An: Ví dặm.
 • Dân ca miền Trung: Lý ngựa ô Huế.
 • Dân ca Quảng Nam: Lý thương nhau, Hò ba lý.
 • Dân ca Nam Bộ: Lý cây bông, Lý con sáo, Bắc kim thang, Lý chim quyên, Lý ngựa ô, Lý quạ kêu,...
 • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Ngữ văn 7 tập 2