Nêu và phân tích các lỗi cần tránh khi viết một văn bản báo cáo

  • 1 Đánh giá

Bài tập 2: trang 136 sgk Ngữ Văn 7 tập 2

Nêu và phân tích các lỗi cần tránh khi viết một văn bản báo cáo

Bài làm:

Các lỗi cần tránh khi viết một văn bản báo cáo:

  • Tên văn bản viết chữ thường
  • Về hình thức: Các phần trong báo cáo trình bày không cân đối, tối nghĩa
  • Về nội dung: Các kết quả báo cáo không được nếu rõ ràng với các số liệu chi tiết, cụ thể mà chỉ nói chung chung
  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021