Tìm cụm C – V làm thành phần câu hoặc thành phần cụm từ trong các câu dưới đây. Cho biết trong mỗi câu, cụm C – V làm thành phần gì

  • 1 Đánh giá

LUYỆN TẬP

Đề: Trang 69 sgk ngữ văn 7 tập 2

Tìm cụm C – V làm thành phần câu hoặc thành phần cụm từ trong các câu dưới đây. Cho biết trong mỗi câu, cụm C – V làm thành phần gì.

a) Đợi đến lúc vừa nhất, mà chỉ riêng những người chuyên môn mới định được, người ta gặt mang về.

(Thạch Lam)

b) Trung đội trưởng Bính khuôn mặt đầy đặn.

(Trần Đăng)

c) Khi các cô gái Vòng đỗ gánh, giở từng lớp lá sen, chúng ta thấy hiện ra từng lá cốm, sạch sẽ và tinh khiết, không có mảy may một chút bụi nào.

(Thạch Lam)

d) Bỗng một bàn tay đập vào vai khiến hắn giật mình.

(Nam Cao)

Bài làm:

Câu a: Đợi đến lúc vừa nhất, mà chỉ riêng những người chuyên môn mới định được, người ta / gặt mang về.

T C V

=> Trạng ngữ có một cụm chủ vị là phụ ngữ trong cụm danh từ:

Câu b: Trung đội trưởng Bính / khuôn mặt đầy đặn.

C V

=>Vị ngữ là 1 cụm chủ vị:

khuôn mặt / đầy đặn.

C V

Câu c: Khi các cô gái Vòng đỗ gánh, giở từng lớp lá sen, chúng ta / thấy hiện ra từng lá cốm, sạch sẽ và tinh khiết, không có mảy may một chút bụi nào.

T C V

=>Trạng ngữ là một cụm danh từ có cụm chủ - vị làm phụ ngữ:

Vị ngữ có một cụm chủ - vị làm phụ ngữ trong cụm động từ:

Câu d: Bỗng một bàn tay đập vào vai / khiến hắn giật mình.

C V

=>Cụm chủ - vị làm chủ ngữ, cụm chủ – vị làm phụ ngữ trong cụm động từ vị ngữ:

Bỗng một bàn tay / đập vào vai

C V

  • 74 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Ngữ văn 7 tập 2