Phân biệt câu đặc biệt và câu rút gọn. Cho ví dụ cụ thể

 • 1 Đánh giá

Câu 2: Phân biệt câu đặc biệt và câu rút gọn. Cho ví dụ cụ thể

Bài làm:

Giống nhau: có cấu tạo là 1 từ hoặc 1 cụm từ. Do đó hai kiểu câu đều có đặc điểm là ngắn gọn.

Khác nhau:

 • Câu rút gọn
  • Ví dụ: Cậu có đi học không? Không đi (Không đi là câu rút gọn)
  • Về bản chất là câu đơn có đủ thành phần chủ - vị nhưng khi sử dụng người ta lược bỏ đi một số thành phần như chủ ngữ, vị ngữ hoặc lược bỏ cả chủ ngữ và vị ngữ
  • Dựa vào hoàn cảnh, có thể xác định được từ hoặc cụm từ bị rút gọn là thành phần gì trong câu.
  • Có thể khôi phục lại thành phần đã bị lược bỏ trong câu thành câu hoàn chỉnh, đầy đủ.
 • Câu đặc biệt:
  • Ví dụ: Nắng nóng quá! Lại nắng. Thật mệt mỏi (Lại nắng là câu đặc biệt)
  • là câu không có cấu tạo theo mô hình chủ ngữ - vị ngữ
  • Từ hoặc cụm từ trong câu đặc biệt làm trung tâm cú pháp của câu không thể xác định được từ hoặc cụm từ đó làm thành phần nào trong câu
  • Không thể khôi phục lại được
 • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021