Chỉ ra những trường hợp tác trạng ngữ thành câu riêng trong các chuỗi câu dưới đây. Nếu tác dụng của những câu do trạng ngữ tạo thành

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 47 sgk ngữ văn 7 tập 2

Chỉ ra những trường hợp tác trạng ngữ thành câu riêng trong các chuỗi câu dưới đây. Nếu tác dụng của những câu do trạng ngữ tạo thành ?

a) Bố cháu đã hi sinh. Năm 72.

(Theo báo Văn nghệ)

b) Bốn người lính đều cúi đầu, tóc xoã gối. Trong lúc tiếng đờn vẫn khắc khoải vẳng lên những chữ đờn li biệt, bồn chồn.

(Anh Đức)

Bài làm:

  • Câu được tách từ thành phần trạng ngữ là : (1) Năm 72. (2) Trong lúc tiếng đờn vẫn khắc khoải vẳng lên những chữ đờn li biệt, bồn chồn.
  • Nhận xét tác dụng:Tác dụng nhấn mạnh thông tin của việc tách trạng ngữ thành câu riêng.
  • Năm 72. Trong lúc tiếng đờn vẫn khắc khoải vẳng lên những chữ đờn li biệt, bồn chồn.

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021